Case film

Idrætsefterskolen Ubby stod overfor store udfordringer som Marginal Reklamebureau aflæste, analyserede og afhjælp i samarbejde med efterskolen.